Kinderen enthousiast van start met Opruimestafette

Het was een goede start van de opruim estafette dit jaar. Een eerste actie was er met de try-out op vrijdag 1 maart met een klein groepje kinderen van “De Parasol”.

Na een korte introductie door “juf” Kettie van de organisatie ging het speciale opruimteam van 8 kinderen enthousiast in de omgeving van de school aan de slag. Na een uur was er een behoorlijke hoeveelheid zwerfvuil verzameld. Bij de korte bespreking erna kon de eerste kleurrijke zeefdruk als herinnering aan de actie worden uitgereikt. De kinderen waren er blij mee.

Kinderen van de Parasol tijdens de try-out op 1 maart

Met deze ervaring op zak volgde 6 maart de officiële start van de estafette.

Deze actiedag begon al vroeg in de klas bij “De Regenboog”. Na de uitleg begonnen met de hulp van 6 ouders, de kinderen in groepjes aan hun actie. Op weg dus, langs verschillende routes naar de Koningshof. Het in zakken opgehaalde zwerfvuil werd daar als een monument voor de Koningshof neergezet.

In de Koningshof werd de actie overgedragen aan de kinderen van “Het Balkon”.

Dank aan sponsoren, vrijwilliger en hulpouders

Maar eerst, om dit luister bij te zetten, werden door de organisatie de sponsoren bedankt voor hun genereuze steun. De bijdrage van de Gemeente is voor alle deelnemende scholen besteed aan een mooie zeefdruk van de Maassluise kunstenaar Frans Vonk.

Het afval dat de kinderen van Het Balkon hebben opgeruimd. Als dank een mooi kunstwerk.

De gift van de Rotary en van het Fonds Schiedam Vlaardingen is besteed aan opruimmateriaal in handig kinderformaat dat de scholen kunnen behouden. Dit materiaal kan natuurlijk ook na de actie regelmatig gebruikt worden op b.v. het eigen schoolplein en de omgeving. Net zoals inmiddels al ongeveer 100 inwoners van Maassluis hun eigen straatje schoon houden. Ook werden de ouders en de hulp van Maassluise opruim vrijwilligers bedankt voor het begeleiden van de kinderen bij deze actie.

Gemeente is blij met de actie

De wethouder Sjoerd Kuijper was aanwezig om vanuit de Gemeente aan de aanwezige kinderen (maar eigenlijk aan alle kinderen van Maassluis en daarbuiten) te vertellen hoe blij de Gemeente is dat juist de kinderen de actie uitvoeren en helpen om Maassluis schoner en gezonder te maken, voor alle Maassluizers en voor hun eigen toekomst.

Nu kon de “Gouden Grijper” als een estafettestokje overgedragen worden van de kinderen van “de Regenboog” naar de kinderen van “Het Balkon”. De officiële start eindigde met het uitreiken aan beide scholen van de zeefdruk met daarop een kleurrijke beeltenis van de Havenkom en het Schanseiland. Een herinnering aan de actie die vast een mooi plaatsje krijgt in de eigen school, net als het glaskunstwerk van vorig jaar.

Al snel vervolgden groepjes van 2 klassen van “Het Balkon” de estafette langs verschillende routes naar hun school. Ook daar bleek onderweg veel zwerfvuil te zijn verzameld. In het eindgesprek gaven de kinderen aan dat ze het leuk en belangrijk vonden om op deze manier Maassluis een beetje meer zwerfvuilvrij te maken.

Het vervolg met andere scholen is op 13, 20, 27 maart en 3 april 2024.

De organisatie wordt verzorgd door Stichting Lawine – Operatie Afval samen met de Duurzame Maasluizers.

Dank aan deze organisaties voor hun steun aan deze actie: