Oproep aan alle scholen: doe mee met de Opruimestafette!

Tijdens de Landelijk Opschoondag 2023 – Nederland Schoon op 18 maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving. Doen jullie ook mee? De Duurzame Maassluizers, organiseren een opruimestafette van school naar school op: 8, 15, 22 en 29 maart 2023. Als een echte estafette.

Samen met jullie willen we ons inzetten voor een schoon en groen Maassluis. En daar hoort ook de omgeving van scholen bij!

Waarom doen jullie mee?

Natuurlijk voor een schoner Maassluis. En om kinderen de mogelijkheid te bieden hieraan bij te dragen en het voorbeeld te geven. Aan de actie geven we de nodige publiciteit in de media, met vermelding van alle deelnemende scholen. Hiermee kan onze Maassluise schooljeugd dus een fantastisch statement maken!
Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij het ideaal: ‘Een Maassluis zonder zwerfvuil’.

Wie doen er mee?

Alle basisscholen in Maassluis met een midden- of bovenbouwgroep.

Hoe ziet de dag eruit?

De actie start met een leuke aftrap in jullie eigen school van maximaal een half uur. Daarna gaan de leerlingen (onder begeleiding) in groepjes van 4-6 leerlingen in circa 45 minuten, via een (nog te bepalen) route, naar de geplande volgende school om daar de actie als een estafettestokje door te geven.

Hoe meld je je als school aan?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: duurzamemaassluizers@gmail.com (met vermelding van de groep en het aantal leerlingen). Wij zorgen er dan voor dat je alle nodige informatie en materialen ontvangt.

Deze actie is een iniatief van:

Bewonersgroep Duurzame Maassluizers, Operatie Afval en de gemeente Maassluis