#TrashtagMaassluis succesvol

Op 28 augustus heeft de pilotactie #TrashtagMaassluis plaatsgevonden. Dit gebeurde in een samenwerking tussen Duurzame Maassluizers, stichting Lawine, de gemeente Maassluis en natuurlijk de Scouting Paulusgroep die de uitvoering heeft gedaan.

In de omgeving van Winkelcentrum Het Palet is straatafval opgeruimd door deze grote groep enthousiastelingen. Fijn dat de jeugd van de Paulusgroep zich hiervoor heeft ingezet. We hopen dat goed voorbeeld, goed doet volgen!

De enthousiaste groep Scouts van de Paulusgroep
En de groep met het resultaat: veel volle afvalzakken. Dit is tenminste van de straat.

Wilt u (ook) meer doen? 

Wilt u zelf een extra steentje bijdragen aan een schoner Maassluis? Dan kunt u het volgende doen.

Ziet u zwerfafval of afval dat naast een afvalcontainer is gezet? Doe dit afval, als het past, zelf in de container en gooi zwerfafval in de dichtstbijzijnde afvalbak. Ook kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Dan wordt het opgeruimd. 

U kunt zich aanmelden bij de gemeente als vrijwilliger en meedoen met opruimacties, bijvoorbeeld met Landelijke Opschoondag of u kunt zelf een opruimactie starten. De gemeente denkt graag met u mee en kan uw initiatief ondersteunen door:

  • schoonmaakmaterialen beschikbaar te stellen, zoals opruimpakketten,
  • de schoonaanhanger uit te lenen of
  • het verzamelde zwerfafval op te halen.

Meer informatie hierover op de website van Gemeente Maassluis: Voorkom zwerfafval  | Gemeente Maassluis