Auteur: Remko Boers

 • Meer bewoners  bij Duurzame Maassluizers betrekken is belangrijk.

  Het betekent dat we dan sterker staan op weg naar meer duurzaamheid in Maassluis.

  Om daarbij te helpen heeft de gemeente voor alle maatschappelijke initiatieven die meer mensen, meer vrijwilligers willen betrekken de DOE MEE MARKT in het leven geroepen. Deze is op 2 mei 2022 van 10-16 uur in de Koningshof.   Als Duurzame Maassluizers willen we er ook aanwezig zijn.

  Natuurlijk willen we ook graag de oproep voor de DOE MEE MARKT plaatsen.  

  Kom naar deze markt. Er zijn er velen die uw hulp als vrijwilliger kunnen gebruiken .

  Structureel en Incidenteel!

 • In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, hebben we de deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

  We delen graag met u de reacties. We vermelden ze hieronder, integraal, in volgorde van binnenkomst, zonder verder commentaar. We hebben de reacties gerubriceerd naar de onderwerpen van de gestelde vragen

  De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie.

  Het overzicht helpt u misschien om te bepalen wat u aanspreekt.

 • Bosje hier & Bosje daar

  Zo nu en dan zullen we acties onder de aandacht brengen waar je als Maassluizer (ook) van kunt profiteren. Die acties moeten dan natuurlijk wel een raakvlak hebben met duurzaamheid.

  Het Instituut voor Natuureducatie heeft momenteel een actie lopen in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en de tuinbranche: Bosje hier & Bosje daar.

  Bosje hier

  Iets goed doen voor de natuur dichtbij én de natuur verder weg? Dat kan nu met ‘Bosje hier & Bosje daar’. Een pakket met inheemse boompjes en struiken voor 3m2 oppervlakte tuin. Voor elk pakket plant het Wereld Natuur Fonds bovendien drie bomen in het Atlantisch Regenwoud in Brazilië. Goed voor de vlinders in jouw tuin én goed voor de jaguar in het regenwoud.

  Bosje daar

  Door ontbossing zijn we de helft van de bossen op aarde verloren. Om de aarde leefbaar te houden moeten we bossen beschermen en herstellen. Hier én daar. Voor elk verkocht minibospakket planten we drie bomen in het Atlantisch regenwoud in Brazilië. Dit bijzondere regenwoud herbergt een groot aantal diersoorten, de kleurrijkste vogels en ruim 400 verschillende soorten bomen. Helaas raken we dit prachtige bos in een alarmerend tempo kwijt. Daarom richten we ons op de bescherming en herstel van de bossen in dit gebied.

  Met een bosje hier draag je bij aan een bosje daar

  Je kunt met deze actie meedoen tot en met 21 maart 2022. Zou toch mooi zijn als Maassluis groen kleurt, en we daarmee ook Amazonewoud helpen herstellen.

 • De gemeente zoekt mensen die als ‘energiecoach’ bewoners van Maassluis willen helpen bij het besparen van energie. Deze energiecoaches krijgen een gratis driedaagse training. Een aantal Duurzame Maassluizers gaat deze training volgen. En er is nog plek om mee te doen.

  In de training leer je bijvoorbeeld hoe medebewoners advies te geven over het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook kun je als energiecoach mensen informatie geven over het aardgasvrij maken van hun woning.

  Trainingsdagen

  De WoonWijzerWinkel, het onafhankelijk energieloket van de gemeente, verzorgt de training op dinsdag 22 februari, dinsdag 8 maart en dinsdag 22 maart. De opleiding is bij de WoonWijzerWinkel aan de Directiekade 2 in Rotterdam. De drie cursusdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur. Het is voor de energiecoaches van belang alle drie de cursusdagen bij te wonen. Interesse? Meld je aan via www.woonwijzerwinkel.nl/events/trainingen-energiecoach-maassluis. Een aantal Duurzame Maassluizers gaat deze training met plezier volgen. De training zit nog niet helemaal vol. Wees er snel bij want er is plaats voor maximaal 15 Maassluizers.

  Advies over verduurzamen

  In de opleiding tot energiecoach leer je hoe woningen verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast leer je andere bewoners hierover te adviseren. Samen met de andere energiecoaches vorm je na de opleiding een groep die andere Maassluizers gaat adviseren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met grote en kleine energiebesparende maatregelen. Als energiecoach kun je deze kennis naar eigen inzicht inzetten. Ook is het mogelijk dat de gemeente je vraagt om advies uit te brengen aan zowel bewoners als bedrijven in Maassluis.

  Wil je ook als energiecoach aan de slag? Meld je aan via www.woonwijzerwinkel.nl/events/trainingen-energiecoach-maassluis. Neem voor meer informatie contact op met de WoonWijzerWinkel: 010-747 0147.

 • Nederland is rijk aan prachtige rivieren! Helaas worden ze vervuild door veel plastic en afval. Schone Rivieren brengt samen met 1.100 vrijwillige rivierafvalonderzoekers de plasticvervuiling in Nederland in kaart. Ook in Maassluis langs het Scheur zijn rivierafvalonderzoekers actief.

  Word ook vrijwillige afvalonderzoeker

  Als vrijwillige onderzoeker verzamel je data die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Om het rivierafvalprobleem bij de bron aan te pakken, is het belangrijk om te weten welke producten de grote vervuilers zijn. Het onderzoek wordt langs verschillende grote rivieren in Nederland uitgevoerd.

  De rivierfafvalonderzoekers komen twee keer per jaar in actie op een eigen trace van 100 meter lang; in de perioden half februari tot half maart en half oktober tot half november. Ze turven tijdens het onderzoek heel precies alle verschillende soorten afval en natuurlijk ruimen ze het afval ook op. Ter hoogte van bedrijventerrein De Dijk ligt het trace waar vrijwilliger Suzanne nu 3 keer het onderzoek heeft uitgevoerd.

  Afval van het eerste onderzoek

  Plastic staat op 1

  De eerste keer, in november 2020 zijn er 186 intems geturft en het meest gevonden afval was plastic met 175 stuks. Wat opvalt is dat er niet zoveel recreatief afval wordt gevonden zoals blikjes, flesjes en snoepverpakkingen. Eind februari 2021 werden er fors meer items geturft, wel 307 stuks! Ook toen stond plastic weer op nr. 1 met 295 stuks. Een half jaar later, in november werd weer veel minder gevonden: 115 items waarvan 89 in de categorie plastic. Wat toen wel opviel was de enorme hoeveelheid kleine stukjes piepschuim. Zou dat verband kunnen houden met de bouwwerkzaamheden van de Kade, vroeg Suzanne zich af? Naast het turven wordt ook gekeken of er plastic granulaat ligt. Dat zijn kleine bolletjes die als grondstof in de plasticindustrie worden gebruikt. Ze zijn niet makkelijk met het blote oog te vinden. Daarom wordt er altijd organisch materiaal (plantenresten) meegenomen om thuis te onderzoeken. Op dit trace zijn gelukkig nog geen plastic bolletjes gevonden.

  Deze bolletjes zijn op dit tracé gelukkig (nog) niet gevonden

  Doe mee!

  Het volgende onderzoek wordt weer gepland tussen half februari en half maart. Hiervoor wordt nog een nieuwe rivierafvalonderzoeker gezocht.
  Wil jij graag bijdragen aan plasticvrije rivieren? Neem dan snel contact met ons op via: duurzamemaassluizers@gmail.com  Dan brengen we je in contact met Suzanne en de Schone Rivieren organisatie.
  Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op www.schonerivieren.nl

 • Tussen Maassluis en Vlaardingen verschijnt zo langzamerhand de A24. De blankenburgverbinding. In het kader van de bouw daarvan moet er nogal het één en ander gecompenseerd worden. Daarom hebben de omliggende gemeenten vorig jaar de vraag gekregen of ze extra bomen wilden aanplanten. Voor Maassluis zou dat moeten gaan om 1000 extra bomen (bovenop alle bestaande aanplant of herplant die de gemeente al van plan was).

  Een groepje Duurzame Maassluizers heeft toen meegedacht over plekken waar die bomen moeten komen te staan. En met de ideeën zijn de medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan. Niet alle plekken bleken haalbaar, omdat er ook rekening gehouden moet worden met de ondergrondse ruimte. Zo’n boom heeft natuurlijk wel ruimte nodig voor zijn wortels. De meeste bomen hebben ondergronds net zo veel ruimte nodig als bovengronds. Dus je snapt het niet overal kan. Het resultaat is dat van de locaties die we aangedragen hebben, er zo’n 45 plekken bruikbaar waren om bomen aan te planten. Wij vonden dat mooi nieuws. En we zijn benieuwd naar de uitvoering van de aanplant.

  Vind je het ook leuk om mee te denken? Laat het ons weten via duurzamemaassluizers@gmail.com. We komen graag in contact met stadsgenoten die ook willen bijdragen aan het groen in onze stad.

  Of geef je op om mee te denken over de thema’s energie, afval of mobiliteit. Net zo welkom.

 • Duurzame Maassluizers is een bewonersgroep die zich sterk maakt voor een duurzamere leefomgeving in Maassluis. Vanuit de gemeente loopt het programma ‘Wat je doet telt’. En vanuit een soort klankbordgroep die de gemeente voor dit onderwerp bij elkaar wist te krijgen, is de groep Duurzame Maassluizers ontstaan. Eind 2020 kwamen we in deze samenstelling voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Afgelopen jaar organiseerden we wat activiteiten, lieten we ons informeren door de verantwoordelijke ambtenaren en dachten we – wanneer het mogelijk was – mee.

  De totale groep bestaat uit ongeveer twintig personen. Al snel werd duidelijk dat duurzaamheid bekeken kon worden vanuit verschillende perspectieven. En dat deelnemers ook zelf om verschillende redenen aan deze bewonersgroep wilden deelnemen. We hebben toen besloten om ons te verdelen over vier interessegroepen, te weten: afval, groen, energie en mobiliteit.

  Bij de groep ‘Afval‘ gaat het om afval in de breedste zin van het woord. We buigen ons over de overlast van zwerfafval en hoe dat te voorkomen. Maar ook afvalscheiding en het reduceren van afval staan op de agenda van deze groep. In de zomer en het najaar van 2021 hebben twee acties onder de noemer ‘#TrashtagMaassluis’ plaatsgevonden. Deze groep heeft daar het initiatief toen toe genomen en in samenwerking met de gemeente en stichting Lawine werd dit met succes georganiseerd. Vervolgacties zitten nog in de koker.

  De groep ‘Energie‘ buigt zich over de opgave van de energietransitie. De gemeente heeft inmiddels een warmtetransitie-visie vastgesteld waarin beschreven staat hoe er in Maassluis omgegaan wordt met de opgave om uiteindelijke aardgasvrij te worden. De rol van deze groep zit in het ondersteunende karakter. Er zijn best al wat voorbeelden van plekken of huizen in Maassluis die al een behoorlijk eind op weg zijn met energieneutraal leven. Deze groep heeft bijvoorbeeld energie gestoken in het openstellen van Maassluise huizen tijdens de ‘Landelijke Duurzame Huizenroute’ die in het najaar georganiseerd wordt. Deelnemers aan deze groep delen graag hun ervaring en kennis met Maassluizers die duurzame stappen willen zetten op het gebied van energie. We hebben bijvoorbeeld ook een serie tips op deze website gezet over het verduurzamen van je huis.

  De groep ‘Mobiliteit‘ kijkt naar de vraag hoe je je zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen door de stad, of in de regio. Dan heb je het niet alleen over onderwerpen als infrastructuur voor elektrisch rijden en ov, maar deze groep wil ook veel aandacht vragen voor mobiliteit per fiets. We hebben bij de gemeente knelpunten aangewezen waar het volgens ons voor de fiets niet zo logisch ‘loopt’. Veel trajecten van herinrichting hebben echter een vrij lange doorlooptijd en daarom is het nog moeilijk om daar al resultaten van te zien.

  De groep ‘Groen‘ bekijkt duurzaamheid door de lens van de natuur. Een duurzame leefomgeving is voor ons synoniem aan een groene leefomgeving. Dat helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, kan CO2 voor de lange termijn vastleggen en is goed voor het mentale welzijn van inwoners. Groen in de stad is belangrijk omdat bekend is dat mensen meer willen bijdragen aan duurzaamheid als ze zich verbonden voelen met de natuur. Vanuit deze groep hebben we aan het eind van de zomer het bescheiden natuurfestival ‘Proef de Natuur’ georganiseerd. Dat was een fietstocht tussen vier groene plekken in Maassluis. Op iedere plek was er iets te proeven uit de natuur. Verder denkt deze groep mee over de aanplant van nieuwe bomen. En er zijn voorzichtige plannen om de biodiversiteit in Maassluis beter in kaart te brengen.

  We hopen dat we zo een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe Duurzame Maassluizers georganiseerd zijn. Mocht je ook willen bijdragen, dan kun je ook deelnemer worden. Dat is zeer welkom. Het zou mooi zijn als we een groeiende beweging in Maassluis kunnen worden. Help je mee? Je kunt ons mailen op duurzamemaassluizers@gmail.com voor meer informatie of aanmelden.

 • Energietips

  In een serie berichtjes praatten we u bij over de maatregelen die u kunt nemen om uw huis te verduurzamen. Hieronder een klein overzichtje:

  Tip #1: Donkergroene energie: de energie die je niet gebruikt

  Tip #2: A+ voor alle apparaten

  Tip #3: Isoleren van je huis

  Tip #4: Je eigen energie opwekken met zonnepanelen

  Tip #5: Warmte opwekking en warm water zonder gasgebruik

  BENG of HENG

  Als u al het bovenstaande heeft gedaan dan is uw huis BENG! Bijna energie neutraal. Of misschien wel HENG!, helemaal energieneutraal.

  Wat nog rest is aandacht geven aan de kookplaat en de ventilatie.

  Voor de kookplaat is het eenvoudig: inductie!

  Bij een goed geïsoleerd huis is ventilatie heel belangrijk. De tot nu toe gebruikelijke ventilatie-units zijn behoorlijke energieslurpers. Ze zuigen warme lucht uit het huis en blazen dat naar buiten. Via roosters of op een andere manier komt koude buitenlucht binnen. Weg is de energie!

  Om dat te verbeteren zijn er WTW (Warmte Terug Win) ventilatie-units. De warmte uit de afblaaslucht wordt eruit gehaald en de koude lucht wordt verwarmd voordat deze wordt ingeblazen. De afgekoelde lucht naar buiten geblazen. Dat warmte wisselen van uitblaas naar inblaas werkt vaak met een kleine warmtepomp.

  Meer informatie

  Tot slot verwijzen we nogmaals naar uitgebreider advies via de WoonWijzerWinkel. Of als u liever ervaringen van stadsgenoten hebt, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van ons.

 • Het hoeft geen toelichting, de CO2 en stikstof problematiek zal u niet ontgaan zijn. Het is makkelijk om naar anderen te wijzen, bedrijven zijn vaak grote vervuilers. Maar ook als inwoners kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. Daar is het ondertussen wel eens de hoogste tijd voor. En zo moeilijk is het niet. In een serie berichtjes willen we hier wat tips meegeven. Vandaag de vijfde tip. (Hier tip 1hier tip 2hier tip 3 en hier tip 4).

  Warmte opwekking zonder gas

  De gemeente is bezig met een “warmtetransitie-visie” en gaat voor elke woonwijk een oplossing aanbieden. Dat kan een warmwaternet zijn waarop huizen kunnen worden aangesloten. Maar dat gaat nog wel even duren voordat het operationeel is.

  Als u nu een CV ketel heeft die aan vervanging toe is, wat moet je dan. Toch maar weer een nieuwe ketel kopen?
  Op dit moment zijn eigenlijk alleen warmtepompen een mogelijkheid om het huis zonder gasverbruik te verwarmen. Als uw huis tenminste degelijk geïsoleerd is.

  U kunt er ook voor kiezen om een kleine warmtepomp te laten samenwerken met de bestaande CV ketel: een hybride verwarmingssysteem. De warmtepomp verwarmt dan primair het huis maar als het buiten te koud is dan springt de oude CV ketel bij. Dat bijspringen van de CV ketel gebeurt in de praktijk hooguit enkele dagen per jaar (als het huis tenminste goed geïsoleerd is).

  Warmtepompen maken een behoorlijke ontwikkeling door de laatste jaren. Ze worden stiller en milieuvriendelijker maar dat verschilt nogal per merk. Al met al is het kiezen voor “van het gas los” sterk afhankelijk van de situatie. Ook voor dit onderwerp: neem gerust contact op met één van ons.

  Warm water zonder gas gebruik

  Als je de combiketel vaarwel zegt dan is de vraag hoe aan warm tapwater te komen. Daar zijn verschillende oplossingen voor.

  • Elektrische boiler.
   • Heel ouderwets, een energieslurper. Al zijn er tegenwoordig wel slimme exemplaren die zelflerend de temperatuur van het tapwater aanpassen aan het gedrag van de gebruiker(s). Dat is iets zuiniger. Heeft een aparte groep in de meterkast nodig.
  • Doorstroomboiler
   • Goedkoop apparaat, gebruikt veel energie maar alleen als er warmwatervraag is. Het energieverbruik kan gecompenseerd worden met een extra zonnepaneeltje. Het vraagt aanpassing in de meterkast voor een driefasen aansluiting. Vooral geschikt voor kleine gezinnen of eenpersoonshuishoudens. Is klein en laat zich makkelijk inbouwen.
  • Close-in boilers en kokendwater-kranen
   • Zijn alleen geschikt voor keuken gebruik. Gebruiken best veel energie, een Close-in boiler al snel 500kWh en een kokendwater-kraan minimaal 200 kWh. Voordeel is dat er geen wachttijd is, het warme of kokende water is direct beschikbaar.
  • Warmtepompboiler
   • Vaak gekoppeld aan een ventilatiesysteem maar dat hoeft niet. Haalt de warmte uit de binnenomgeving door middel van een kleine ingebouwde warmtepomp. Gebruikt een kwart van de energie t.o.v. een elektrische boiler.
  • Zonneboiler
   • Een warmwaterpaneel op het dak en een opslagvat op zolder. Vraagt wel deskundige installatie. Vraagt ook naverwarming in de winter. Maar in de zomer is er nauwelijks energieverbruik voor het warme tapwater. Op de lange duur de goedkoopste optie.
  • Boiler gekoppeld aan de verwarmingswarmtepomp
   • Dan doe je alles in één keer. Een warmtepomp voor de verwarming én warm tapwater. De verwarming heeft bijvoorbeeld 40 graden water nodig. De boiler heeft altijd tenminste 60 graden water nodig. De warmtepomp moet daar wel hard voor werken. Energetisch vaak niet de beste oplossing.

  Warm tapwater laat dus heel veel keuzes. Als je er niet echt inzit, dan duizelt het je al snel. Een aantal Duurzame Maassluizers heeft al ruime ervaring. We helpen u graag verder.

  WoonWijzerWinkel

  Voor advies kunt u ook terecht bij de WoonWijzerWinkel. Op 21 december 2021 komt die naar Maassluis met de WoonWijzerWagen. Ze zijn de hele dag te bezoeken tijdens de weekmarkt bij de Koningshoek.

 • Het hoeft geen toelichting, de CO2 en stikstof problematiek zal u niet ontgaan zijn. Het is makkelijk om naar anderen te wijzen, bedrijven zijn vaak grote vervuilers. Maar ook als inwoners kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. Daar is het ondertussen wel eens de hoogste tijd voor. En zo moeilijk is het niet. In een serie berichtjes willen we hier wat tips meegeven. Vandaag de vierde tip. (Hier tip 1hier tip 2 en hier tip 3).

  Je eigen energie opwekken met zonnepanelen

  Dit is het leuke onderdeel! Zonnepanelen zijn wonderen van techniek. Je houdt zo’n plaat in het licht en er komt stroom uit! Zonder dat er gelijktijdig CO2 uitkomt! Echt een revolutie in stroomopwekking. En het kan gewoon op je eigen huis! Gaat dat echt niet dan kan je altijd nog een aandeel in een zonnepark kopen.

  Je kan een paar uitgangspunten kiezen. Veelal wordt gekozen om net zoveel panelen op het dak te leggen dat het eigen of het gezins-energiegebruik van een jaar wordt opgewekt. Vanuit milieu oogpunt is dat CO2 neutraal. Financieel wordt de terugverdientijd op zeven jaar gesteld. De panelen hebben een garantie van 25 jaar. Dus zeker winstgevend.

  Soms ook wordt uit esthetische overwegingen een bepaalde opstelling gekozen zodat het er vanaf de grond leuk uitziet. Soms staat er een schoorsteen ofzo in de weg. Er zijn best wel wat details.

  Als u twijfelt, neem contact op met één van ons.

  WoonWijzerWinkel

  U kunt voor onafhankelijk advies ook terecht bij de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. Op 7 en 21 december staan zij met hun WoonWijzerWagen op de weekmarkt bij de Koningshoek. Zie daarvoor ook dit bericht.