Auteur: Suzanne Stolk

 • Tijdens de Landelijk Opschoondag 2023 – Nederland Schoon op 18 maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving. Doen jullie ook mee? De Duurzame Maassluizers, organiseren een opruimestafette van school naar school op: 8, 15, 22 en 29 maart 2023. Als een echte estafette.

  Samen met jullie willen we ons inzetten voor een schoon en groen Maassluis. En daar hoort ook de omgeving van scholen bij!

  Waarom doen jullie mee?

  Natuurlijk voor een schoner Maassluis. En om kinderen de mogelijkheid te bieden hieraan bij te dragen en het voorbeeld te geven. Aan de actie geven we de nodige publiciteit in de media, met vermelding van alle deelnemende scholen. Hiermee kan onze Maassluise schooljeugd dus een fantastisch statement maken!
  Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij het ideaal: ‘Een Maassluis zonder zwerfvuil’.

  Wie doen er mee?

  Alle basisscholen in Maassluis met een midden- of bovenbouwgroep.

  Hoe ziet de dag eruit?

  De actie start met een leuke aftrap in jullie eigen school van maximaal een half uur. Daarna gaan de leerlingen (onder begeleiding) in groepjes van 4-6 leerlingen in circa 45 minuten, via een (nog te bepalen) route, naar de geplande volgende school om daar de actie als een estafettestokje door te geven.

  Hoe meld je je als school aan?

  Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: duurzamemaassluizers@gmail.com (met vermelding van de groep en het aantal leerlingen). Wij zorgen er dan voor dat je alle nodige informatie en materialen ontvangt.

  Deze actie is een iniatief van:

  Bewonersgroep Duurzame Maassluizers, Operatie Afval en de gemeente Maassluis

 • Wil jij ook weten op welke plekken er warmte uit je huis verdwijnt en wat je eraan kan doen? Doe dan mee aan een van de energiewandelingen in november.

  Elke week lopen twee energiecoaches met een infrarood camera door een wijk van Maassluis. Ze maken foto’s van diverse huizen, leggen uit waar er warmte lekt en geven tips wat je eraan kan doen.

  Wil je meedoen? Sluit dan aan op een van de volgende avonden:

  • Dinsdag 1 November. Vertowijk. Verzamelen voor Tuinslagerij 18 om 20:00
  • Woensdag 9 November. Centrum. Verzamelen bij de Hudson aan de Haven om 20:00.
  • Dinsdag 15 November. Sluispolder-Oost. Verzamelen bij de brievenbus naast Sigarenmagazijn Hartelust om 20:00.
  • Woensdag 23 November. Molenwijk. Verzamelen voor Kalandermolen 20 om 20:00. 

  Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met een van de energie coaches via energiecoachesmaassluis@gmail.com

 • Op woensdag 19 oktober konden Maassluizers meewandelen langs en door het groen met Wethouders Denise Mulder (o.a. Duurzaamheid en Milieu) en Sjef Evers (o.a. Sport, Recreatie en Openbare ruimte). Verschillende medewerkers van de gemeente gaven onderweg uitleg over diverse projecten die we tegenkwamen.

  De tocht startte bij het Douanehuisje en voerde op- en onderaan de dijk langs woonwijk Het Balkon. Na Natuurspeeltuin Avonturis, wandelde het gezelschap naar de tuin bij het gemeentehuis en daarna via de Componistenbuurt en Het Balkon weer terug naar het startpunt. Daar was de koffie-foodtruck inmiddels opgewarmd zodat iedereen nog kon genieten van de vooraf beloofde kop koffie, espresso of latte.

  De wandelaars bij het start- en eindpunt van de wandeling

  Het zonnige weer werkte mee, de opkomst was behoorlijk groot. Namens de Duurzame Maassluizers waren Leny, Henk, Ate en Suzanne van de partij.

  Wat vonden de Duurzame Maassluizers van dit initiatief van de gemeente?
  Hieronder de bevindingen van Leny en Ate:

  Wat mij is opgevallen is dat de gemeente echt hun best doet om verbetering aan te brengen maar ook dat er naar mijn idee over heel veel zaken onvoldoende is nagedacht en dat er gekozen is voor de voordeligste maatregelen. Voorbeeld zijn de vele tegels bij de  fietsenstalling station Maassluis West. Er zijn daar fietsrekken weggehaald met bestemming station Steendijkpolder. Het resultaat is heel veel tegels waar ook groen kan zijn. Bij navraag waarom hiervoor gekozen is, kwam de reactie: “ehm geen idee eigenlijk?” als antwoord. 

  Waar ikzelf niet bij heb stilgestaan is dat Hoogheemraadschap Delfland nog de verantwoording heeft voor de dijken en dus ook voor diverse taluds die totaal niet verzorgd zijn of verzorgd worden.

  Ik heb de wandeling als nuttig ervaren en bij navraag; de medewerkers van de gemeente vonden dat ook. (Leny)

  Onderweg fladderden verschillende vlinders langs:
  de gele luzernevlinder, het koolwitje en (op de foto) de kleine vos.

  Het doel van deze wandeling was om met elkaar (wethouders en medewerkers van de gemeente met bewoners) van gedachten te wisselen over het hoe en waarom van de aanpak van groen in Maassluis. En meer interactie te creëren. En ja, het was heel mooi weer, en dan heb als bewoner eigenlijk geen enkel excuus om er niet bij te zijn. De opkomst van bewoners was dan ook goed. Los van de goede sfeer wisten met name Mark van der Leeuw-Damee en Marco Weber van de gemeente enthousiast op diverse plaatsen langs de route te presenteren wat en waarom er daar tot stand is gebracht of verder nog wordt aangepakt qua groenvoorziening.

  Wat aansprak is dat in de aanpak van groen in Maassluis een functie heeft in de breedte; van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een mooi voorbeeld was te zien bij een project langs de boulevard. De realisatie van meer groen gaat daar hand in hand met verzamelen van tijdelijk overtollig hemelwater om dat binnen Maassluis te bewaren voor gebruik bij langdurige droogte. Ook wordt er zo een bijdrage geleverd aan meer biodiversiteit.

  Een dichtgegroeide wateropvang is weer open gemaakt om hemelwater op te vangen
  dat gebruikt kan worden in droge periodes

  Een heel ander opmerkelijk punt in de route was de Stadhuistuin. Deze groene tuin straalt een serene rust uit. Bij de korte stop in de tuin werd werd ook een pleidooi gedaan voor meer betrokkenheid van bewoners voor vergroening via bijvoorbeeld de “Wijkdeals”. Zo kunnen bewoners samen met buren aan vergroening doen in hun eigen omgeving en naar eigen inzicht. 

  Voor herhaling vatbaar, deze groenwandeling.  (Ate)

  Serene rust in de tuin bij het Stadhuis
 • Duurzaam huis? Doe mee!

  Alweer voor de 10e keer wordt binnenkort in heel Nederland de Duurzame Huizenroute georganiseerd. De organisatie brengt hiermee huiseigenaren met elkaar in contact. Dit jaar is de Duurzame Huizenroute op 29 oktober en 5 november.

  Ook in Maassluis

  De afgelopen jaren waren er al enkele Maassluise huiseigenaren die hun woning voor geinteresseerden openstelden. De Duurzame Maassluizers doen hierbij een oproep aan iedereen die duurzame maatregelen heeft genomen:

  Doe ook mee!

  Meld je aan

  Help andere huiseigenaren aan inspiratie voor verduurzaming van hun woning. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl is alle informatie over dit initiatief te vinden. Je kunt je woning als voorbeeld op de website plaatsen. En ervoor kiezen om met de Duurzame Huizenroute mee te doen. De tijden zijn zelf te bepalen.

  Voorbeelden bekijken

  De Maassluizers die al meedoen zijn ook op de website te vinden, via deze pagina: https://duurzamehuizenroute.nl/locaties ( zoek op: Maassluis )

  Ook monumentale huizen zijn te verduurzamen zoals deze woning aan de Haven.
  Bekijk alle informatie over de woning via deze link: Tussenwoning 1900 Maassluis
 • Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’
  De Duurzame Maassluizers hopen uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  groen, mobiliteit, energie en afval. Hieronder een overzicht per thema:

  Algemeen: kwaliteitsimpuls en duurzaamheid

  In de inleiding van het coalitieakkoord komt aan de orde dat een kwaliteitsimpuls voor Maassluis van belang is. Duurzaamheid wordt genoemd als één van de dragers van de kwaliteitsimpuls.

  Dat is een goed algemeen uitgangspunt. Hiermee zouden ook niet expliciet genoemde te verbeteren zaken in Maassluis opgepakt kunnen worden. Want er is veel te doen. Er gebeurt ook al veel. Er zou naar ons idee beter naar bewoners gecommuniceerd moeten worden wat niet en wat wel gerealiseerd wordt. Immers niet alles kan tegelijk.

  Groen: adaptatie, biodiversiteit en kwaliteit

  In het akkoord lezen we dat klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat is goed nieuws want wie zien dat in Maassluis het groen door de vele bouwprojecten flink onder druk staat, terwijl groen juist van groot belang is voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt bovendien naar voren dat mensen prettiger wonen en gezonder zijn in een groene leefomgeving. Daarom is het positief dat we in het akkoord ook lezen dat in kwalitatiever groen wordt geinvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En dat men positief staat tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

  Iets waar de groene werkgroep de afgelopen periode tegenaan liep was gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. We lezen in het akkoord dat daar ook aandacht voor komt. Er staat dat men wil zorgen voor herkenbare aanspreekpunten, pro-actieve communicatie, investeren in uitvoeringskracht en dienstverlening en het betrekken van inwoners. Wij hopen van harte dat dit punt voortvarend wordt opgepakt want zoals de titel van het akkoord ook aangeeft kunnen we “Samen betrokken het verschil maken!”

  Mobiliteit: OV op peil, bewaakt stallen en doorgaande fietspaden

  In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden. Het autoverkeer wordt een goede ontsluiting van wijken, doorstroming en voldoende toekomstbestendige parkeergelegenheid beloofd, inclusief een evenwichtig aantal laadpalen. Er wordt expliciet genoemd dat bij nieuwbouw vooraf naar een goede infrastructuur worden gekeken.
  Meer concreet wordt het met het benoemen van een bewaakte fietsenstalling in het centrum en het upgraden (asfalteren?) van doorgaande fietspaden. De herinrichting van de Prinses Julianalaan en overleg over de doorstroming bij de Oude Veiling met gemeente Midden-Delfland worden specifiek genoemd in het akkoord. Ook zal doorgaand vrachtverkeer worden ontmoedigd en moet gekeken worden naar combineren van goederenstromen. Er wordt onderzocht of de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg een andere plek kan krijgen. Verder maakt de coalitie zich sterk voor nacht-metro’s en misschien zelfs de BOB-bus in het weekend.

  Het totale beeld dat zo ontstaat is een veilige en groene stad met voldoende openbaar vervoer, waar (elektrische) auto’s welkom zijn, maar waar fietsen en lopen wordt gestimuleerd.

  Energie: alternatieve energie, leningen en laadpalen

  We lezen dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.
  Meer concrete acties die worden genoemd: bij gemeentelijke gebouwen maakt men gebruik van kansen om te isoleren en duurzame energie op te weken d.m.v. zonnepanelen, het gebruik van duurzaamheidsleningen, zeker voor de mensen met een kleine beurs, wordt blijvend gestimuleerd, waarbij ook de positie van huurders wordt betrokken, er komt de komende jaren een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s: goed verspreid over de wijken.  

  T.a.v. de energietransitie in onze stad zien we een conflict in de gekozen oplossingen naar een aardgasvrije stad. Voor een groot deel van de stad is het optimaal praktisch en realistisch om individueel of in kleine samenwerkingsverbanden (bij hoogbouw of per straat) een warmtepomp te kiezen als verwarmingsbron. Hierdoor blijft er voor het alternatief, een warmtenet, te weinig klandizie over om een realistisch alternatief te kunnen zijn.

  Wat ons opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege stijgende energieprijzen. Vanuit de Duurzame Maassluizers is al een klein team opgeleid tot energiecoach en we merken dat er al meer vraag is dat we kunnen bieden. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de coördinatie oppakt. Het is een utopie om te veronderstellen dat mensen die energie armoede als probleem ervaren een lening gaan afsluiten, ook al heeft deze lening gunstige voorwaarden.

  T.a.v. de oplaadmogelijkheden voor e-auto’s merken we het volgende op: Aanbieders van openbare oplaadpunten hebben er belang bij dat elk oplaadpunt een aantal maal per dag wordt gebruikt. Dat geeft een gunstige exploitatie maar maakt het lastig voor bezitters van e-auto’s om hun wagen op te laden. Openbare oplaadpunten kunnen daarom geen sluitende systeem zijn voor het opladen van e-auto’s. De elektrificatie van het wagenpark gaat heel snel. Bezitters van e-auto’s moet de mogelijkheid worden geboden om, waar mogelijk, individueel(vanuit hun eigen woning) of in gezamenlijk verband (bijvoorbeeld als v.v.e.) eigen oplaadpunt(en) aan te leggen.

  Afval: omgekeerd inzamelen, aanpak zwerfafval mist

  In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het ”omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen. Op zich komt de aanpak van zwerfafval niet aan de orde.

  Wij zullen de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis zwerfvuilvrije stad”. Hierbij hoort ook een focus op de jeugd voor het omgaan met afval. Het is immers hun toekomst. Ervaring leert dat door de aandacht die in het onderwijs wordt gegeven aan omgaan met afval en duurzaamheid in het algemeen positieve resultaten heeft.