Categorie: Afval

 • Het is lente en Maassluis wordt steeds groener, maar ook schoner! Want verschillende schoolgroepen hebben de Opruimestafette de afgelopen week een vervolg gegeven.

  S.L.O.W., De Dijck en de Groene Hoek

  Dinsdag 26 maart was het de beurt aan S.L.O.W. Een kleine school in het westen. Hier was de uitvoering aan een klein groepje jongere leerlingen. Gewapend met grijpers en vuilniszakken gingen ze in de omgeving het zwerfvuil opruimen. Bijzonder was dat er veel blikjes werden verzameld.

  De kinderen van S.L.O.W. aan de slag aan de westkant van Maassluis, zij vonden veel blikjes.

  Op woensdag was de actie eerst aan een klas van “de Dijck” en na het overdragen van de estafette een klas van “de Groene Hoek”. Van beide klassen werden in kleine groepjes, onder begeleiding van hulpouders, in de wijk rond de scholen de straten, de speelplaatsen en de perkjes van zwerfvuil ontdaan. Na afloop was het resultaat een groot aantal volle vuilniszakken.

  De Gouden grijper wordt door de Dijck overgedragen aan de Groene Hoek

  Deze actiedag was wethouder Denise Mulder aanwezig om de overdracht van de estafette te begeleiden en om aan te geven dat gemeente het heel belangrijk vindt dat juist de jeugd zich inzet voor een schoner Maassluis. En ook de dank aan de hulpouders.

  Bij de basisscholen verzorgde “juf” Kettie in een korte stimulerende les vooraf het doel van de actie en achteraf de nabespreking. En ter herinnering werd aan alle scholen het kunstwerk uitgereikt, een mooie kleurige zeefdruk. De etappes werden begonnen en afgesloten met het overdragen van de “Gouden Grijper”.

  De basisscholen kregen ook een set opruimmateriaal in kinderformaat; aangeschaft uit de donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen en de Rotary. Zo kan de school ook met een eigen actie aan de slag.

  Laatste etappe in juni

  De estafette is nu bijna afgelopen, na een pauze is er begin juni de laatste etappe die wordt gedaan voor leerlingen van de Diamant.

  De organisatie wordt verzorgd door Stichting Lawine – Operatie Afval samen met de Duurzame Maassluizers.

 • De opruim estafette had woensdag 20 maart de middelbare school Revius bereikt. De jeugd van de nieuwe opleiding BLINK had de eer deze etappe te verzorgen. Het uitvoeren van projecten heeft een belangrijke plaats bij deze opleiding. En binnen het actuele project paste de opruim estafette heel goed.

  Deze keer werd gestart met een uitgebreide leuke les van “juf” Kettie over zwerfvuil. Voor het begin van de opruimactie buiten werd eerst nog het estafettestokje, de “Gouden Grijper” vanaf de vorige school in ontvangst genomen.

  In kleine groepjes gingen de leerlingen in de omgeving van de Revius Mavo aan de slag. Na ongeveer een uur bleek er ook nu weer veel zwerfvuil verzameld te zijn.

  In de klas werd de les en de actie nabesproken. Ter herinnering werd ook hier het kunstwerk, een mooie kleurige zeefdruk uitgereikt.

  De etappe werd afgesloten met het weer overdragen van de “Gouden Grijper” naar de volgende school. Deze virtuele overdracht werd op video vastgelegd.

  De volgende etappe is op 27 maart. De Dijck start dan al vroeg met de actie en draagt die dan later op de ochtend over naar De Groene Hoek.

  De organisatie van de Opruimestafette wordt verzorgd door Stichting Lawine – Operatie Afval samen met de Duurzame Maassluizers.

 • Het was een goede start van de opruim estafette dit jaar. Een eerste actie was er met de try-out op vrijdag 1 maart met een klein groepje kinderen van “De Parasol”.

  Na een korte introductie door “juf” Kettie van de organisatie ging het speciale opruimteam van 8 kinderen enthousiast in de omgeving van de school aan de slag. Na een uur was er een behoorlijke hoeveelheid zwerfvuil verzameld. Bij de korte bespreking erna kon de eerste kleurrijke zeefdruk als herinnering aan de actie worden uitgereikt. De kinderen waren er blij mee.

  Kinderen van de Parasol tijdens de try-out op 1 maart

  Met deze ervaring op zak volgde 6 maart de officiële start van de estafette.

  Deze actiedag begon al vroeg in de klas bij “De Regenboog”. Na de uitleg begonnen met de hulp van 6 ouders, de kinderen in groepjes aan hun actie. Op weg dus, langs verschillende routes naar de Koningshof. Het in zakken opgehaalde zwerfvuil werd daar als een monument voor de Koningshof neergezet.

  In de Koningshof werd de actie overgedragen aan de kinderen van “Het Balkon”.

  Dank aan sponsoren, vrijwilliger en hulpouders

  Maar eerst, om dit luister bij te zetten, werden door de organisatie de sponsoren bedankt voor hun genereuze steun. De bijdrage van de Gemeente is voor alle deelnemende scholen besteed aan een mooie zeefdruk van de Maassluise kunstenaar Frans Vonk.

  Het afval dat de kinderen van Het Balkon hebben opgeruimd. Als dank een mooi kunstwerk.

  De gift van de Rotary en van het Fonds Schiedam Vlaardingen is besteed aan opruimmateriaal in handig kinderformaat dat de scholen kunnen behouden. Dit materiaal kan natuurlijk ook na de actie regelmatig gebruikt worden op b.v. het eigen schoolplein en de omgeving. Net zoals inmiddels al ongeveer 100 inwoners van Maassluis hun eigen straatje schoon houden. Ook werden de ouders en de hulp van Maassluise opruim vrijwilligers bedankt voor het begeleiden van de kinderen bij deze actie.

  Gemeente is blij met de actie

  De wethouder Sjoerd Kuijper was aanwezig om vanuit de Gemeente aan de aanwezige kinderen (maar eigenlijk aan alle kinderen van Maassluis en daarbuiten) te vertellen hoe blij de Gemeente is dat juist de kinderen de actie uitvoeren en helpen om Maassluis schoner en gezonder te maken, voor alle Maassluizers en voor hun eigen toekomst.

  Nu kon de “Gouden Grijper” als een estafettestokje overgedragen worden van de kinderen van “de Regenboog” naar de kinderen van “Het Balkon”. De officiële start eindigde met het uitreiken aan beide scholen van de zeefdruk met daarop een kleurrijke beeltenis van de Havenkom en het Schanseiland. Een herinnering aan de actie die vast een mooi plaatsje krijgt in de eigen school, net als het glaskunstwerk van vorig jaar.

  Al snel vervolgden groepjes van 2 klassen van “Het Balkon” de estafette langs verschillende routes naar hun school. Ook daar bleek onderweg veel zwerfvuil te zijn verzameld. In het eindgesprek gaven de kinderen aan dat ze het leuk en belangrijk vonden om op deze manier Maassluis een beetje meer zwerfvuilvrij te maken.

  Het vervolg met andere scholen is op 13, 20, 27 maart en 3 april 2024.

  De organisatie wordt verzorgd door Stichting Lawine – Operatie Afval samen met de Duurzame Maasluizers.

  Dank aan deze organisaties voor hun steun aan deze actie:

 • Na een eerste succesvolle eerste editie in 2023 krijgt de Opruimestafette door de Maassluise schooljeugd ook in 2024 weer een vervolg, in de maand maart waarin ook de landelijke opschoondag valt.

  Ook nu doen bijna alle scholen weer mee. De schooljeugd maakt zo weer mooi statement. Weer een stapje op weg naar “Maassluis Zwerfvuilvrij” dus.

  Operatie Afval, gemeente, Duurzame Maassluizers en Sponsoren

  De organisatie en begeleiding wordt weer verzorgd door een team van Operatie Afval namens de gemeente Maassluis samen met de Duurzame Maasluizers.

  We zijn erg blij dat de actie dit jaar de steun krijgt van meer sponsors naast de gemeente. Met de forse bijdragen van de Rotary en het Fonds Schiedam- Vlaardingen gaan we de opruim estafette een “duurzame” impuls geven. Dat betekent dat we alle deelnemende scholen van een eigen set passend opruimmateriaal kunnen voorzien voor ongeveer één leergroep. De set bevat o.a. lichtgewicht grijpstokken en ringen voor vuilniszakken in kindermaat. De sponsors laten met hun steun weten dat de inzet van de schooljeugd gezien en gewaardeerd wordt. We danken de sponsors voor hun bijdragen en vertrouwen.

  Op 1, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 2024 wordt de actie gehouden (eventueel in overleg een andere dag) Per school voeren steeds 1 of 2 leergroepen de actie uit. Na een opstart wordt in groepjes van ca. 4 kinderen (met begeleiding) zwerfvuil verzameld op een route van de eigen school naar een andere en de actie overgedragen. Steeds afgesloten met een korte evaluatie. De start is op 1 maart bij en door De Parasol en op 6 maart De Regenboog en Het Balkon.

 • Maassluis Zwerfvuilvrij?

  Onze mooie stad Maassluis vrij van zwerfvuil?

  Zover zijn we nog lang niet, maar wel op de goede weg. Wist u dat momenteel ruim 80 inwoners van Maassluis hun eigen straatje schoonhouden van zwerfvuil? En niet alleen rond de eigen woning. Deze beide dames bijvoorbeeld ruimen regelmatig het zwerfvuil op langs de hele Albert Schweizerdreef. Een groot deel van de Steendijkpolder nemen zij voor hun rekening. Wat zou het mooi zijn als in elke straat een bewoner zijn of haar eigen straatje schoonhoudt. Heeft u interesse? Bij het Stadsbedrijf, Heldringstraat 6 krijgt u opschoon materiaal in bruikleen.

  Via deze link kunt u materialen aanvragen.

 • Ben jij duurzaam bezig? En draag je dat graag uit? Dan is de gemeente Maassluis op zoek naar jou!

  Maassluizers van alle leeftijden, dus ook kinderen, worden uitgenodigd om zichzelf aan te melden als klimaatburgemeester. De gemeente is op zoek naar twee klimaatburgemeesters. Lees meer op de website van de gemeente Maassluis, klik op de link –> Gemeente zoekt Klimaatburgemeesters

  Windmolens
 • Een gezellige picknick lunch bij Weij. Daarmee bedankte de gemeente Maassluis op de internationale World Cleanup Day op zaterdag 16 september de Maassluizers die zich inzetten voor een schone stad. Zo’n 70 mensen vroegen de afgelopen jaren bij gemeente een afvalgrijper aan waarmee ze hun omgeving schoon houden. Daaronder zijn ook twee groepen die langs het Scheur opruimen.

  de afval vrijwilligers genoten van de gezellige lunch

  Zwerfafvalvrij Maassluis

  Na een dankwoord voor hun inzet door wethouder duurzaamheid Denise Mulder, richtte ook Paul van Deventer het woord tot de circa 30 aanwezigen.

  Paul is in Maassluis een zwerfvuilraper van het eerste uur en organiseert al jaren opruimacties langs het Scheur. Hij voert campagne om van Maassluis de eerste Zwerfafvalvrije stad te maken! Met andere Duurzame Maassluizers nam hij eerder dit jaar het initiatief voor de Opruimestafette waaraan bijna alle scholen uit Maassluis afgelopen maart meededen. Bekijk hier het fotoverslag: Fotoverslag Opruimestafette

  Paul van Deventer aan het woord

  Doe ook mee!

  Inmiddels zit er statiegeld op blikjes en plastic flesjes, waardoor er al wat minder zwerfvuil op straat terecht komt. Toch is er op veel plekken nog steeds veel zwerfvuil te vinden.

  Help ook mee om van Maassluis de eerste Zwerfafvalvrije stad van Nederland te maken. Bij de gemeente kun je je aanmelden om ook vrijwilliger te worden. Ook zijn er materialen beschikbaar voor grotere opruimacties bijvoorbeeld met je buurtgenoten, de vereniging of organisaties en bedrijven. Volg deze link voor meer informatie: Ondersteuning en materialen gemeente Maassluis

 • Bijna alle scholen deden mee en daarmee is de eerste Opruimestafette Maassluis gelijk een groot succes geworden!

  Opschoonmaand

  Maart is al jarenlang de maand waarin in heel Nederland groepen bewoners en organisaties acties organiseren in het kader van Nederland Schoon en de Landelijke Opschoondag. De Duurzame Maassluizers zochten samenwerking met de gemeente en de stichting Lawine (organisatie voor educatieve milieu projecten) om in 2023 in opschoonmaand maart te starten met een grootse opruim estafette actie met de scholen. Zowel scholen voor voortgezet- als primair onderwijs deden mee, 11 in totaal.

  Kunstwerk voor alle deelnemers

  Als dank en herinnering aan de actie reikte wethouder Denise Mulder bij elk startmoment op de scholen een mooi kunstwerk uit gemaakt van glas door de Maassluise kunstenaar Hans Korving. Na de opruimacties kregen alle leerlingen als aandenken een “clean team” button. Hieronder een uitgebreid fotoverslag van alle acties.

  De Duurzame Maassluisers bedanken iedereen en in het bijzonder natuurlijk de leerlingen van alle scholen voor hun enthousiaste deelname:

  Op naar een zwerfafvalvrij Maassluis!

 • In de maand maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving, zo ook de scholen in Maassluis.

  De Duurzame Maassluizers i.s.m. de gemeente Maassluis en stichting Lawine organiseren hiervoor een opruimestafette, deze gaat van school naar school.
  De volgende scholen komen als eerste aan de beurt:

  Op dinsdag 7 maart gaan alle brugklassers van het Revius Lyceum hun opruim
  estafette houden.

  Op woensdag 8 maart start de Revius Mavo met een opruimactie om 9 uur. Zij lopen
  ‘opruimend’ naar basisschool De Dijck; om 10 uur geven zij hun stokjes door zodat De Dijck verder kan.

  En op woensdag 15 maart zijn IKC De Regenboog en Het Balkon aan de beurt met hun opruimestafette.

  Later in de maand komen De Montessorischool, De Parasol, De Kardinaal Alfrinkschool en basisschool S.L.OW. De Westhoek en De Ichtus in actie.

  Als een echte estafette worden de ‘opruimstokjes’ doorgegeven van school naar school. Wij bundelen de krachten en zetten ons in voor een schoon en groen Maassluis.

  De hoeveelheid zwerfvuil in Maassluis neemt de laatste jaren gelukkig af, mede door allerlei initiatieven en door de aandacht hiervoor op vele scholen. Het is niet alleen ‘Jong geleerd is oud gedaan!’. Het werkt ook als voorbeeld van jong naar ouderen. Hiermee kan onze schooljeugd dus een fantastisch statement maken!

  Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij ons ideaal:
  ‘Maassluis: een stad zonder zwerfafval’.

  Duurzame Maassluizers, ook namens Kathie diStefano (Operatie Afval)
  en de gemeente Maassluis.

 • Tijdens de Landelijk Opschoondag 2023 – Nederland Schoon op 18 maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving. Doen jullie ook mee? De Duurzame Maassluizers, organiseren een opruimestafette van school naar school op: 8, 15, 22 en 29 maart 2023. Als een echte estafette.

  Samen met jullie willen we ons inzetten voor een schoon en groen Maassluis. En daar hoort ook de omgeving van scholen bij!

  Waarom doen jullie mee?

  Natuurlijk voor een schoner Maassluis. En om kinderen de mogelijkheid te bieden hieraan bij te dragen en het voorbeeld te geven. Aan de actie geven we de nodige publiciteit in de media, met vermelding van alle deelnemende scholen. Hiermee kan onze Maassluise schooljeugd dus een fantastisch statement maken!
  Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij het ideaal: ‘Een Maassluis zonder zwerfvuil’.

  Wie doen er mee?

  Alle basisscholen in Maassluis met een midden- of bovenbouwgroep.

  Hoe ziet de dag eruit?

  De actie start met een leuke aftrap in jullie eigen school van maximaal een half uur. Daarna gaan de leerlingen (onder begeleiding) in groepjes van 4-6 leerlingen in circa 45 minuten, via een (nog te bepalen) route, naar de geplande volgende school om daar de actie als een estafettestokje door te geven.

  Hoe meld je je als school aan?

  Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: duurzamemaassluizers@gmail.com (met vermelding van de groep en het aantal leerlingen). Wij zorgen er dan voor dat je alle nodige informatie en materialen ontvangt.

  Deze actie is een iniatief van:

  Bewonersgroep Duurzame Maassluizers, Operatie Afval en de gemeente Maassluis