Categorie: Energie

 • Energiecoach op TV

  De afgelopen maand gingen de vrijwillige Energiecoaches van Maassluis weer op pad met de infraroodcamera tijdens de energiewandelingen. Ze maken warmtebeelden, waarmee je goed kunt zien waar er warmteverlies optreedt en welke plekken dus zinvol zijn om extra isolatie aan te brengen.

  Elke week wandelden de coaches in een andere wijk. Op 3 januari werd gestart in het centrum en op het Schanseiland, 10 januari in Componisenwijk en Vogelbuurt, 17 januari in de Kapelpolder en 24 januari de Drevenbuurt.

  Aandacht voor Energiewandelingen bij de WOS

  De journalisten van de WOS besteedden aandacht aan de Energiewandelingen en liepen een avond mee. Lees het artikel en bekijk het filmpje door op de link te klikken: https://wos.nl/nieuws/artikel/energiewandeling-voor-betere-isolatie

 • Ben jij duurzaam bezig? En draag je dat graag uit? Dan is de gemeente Maassluis op zoek naar jou!

  Maassluizers van alle leeftijden, dus ook kinderen, worden uitgenodigd om zichzelf aan te melden als klimaatburgemeester. De gemeente is op zoek naar twee klimaatburgemeesters. Lees meer op de website van de gemeente Maassluis, klik op de link –> Gemeente zoekt Klimaatburgemeesters

  Windmolens
 • Afgelopen november trokken een aantal energiecoaches voor het eerst de wijken in met hun infraroodcamera. Het was toen helaas nog te warm om goede metingen te doen. Daarom worden begin 2023 nog een aantal Energiewandelingen ingepland.

  Wil jij ook weten op welke plekken er warmte uit je huis verdwijnt en wat je eraan kan doen? Ga dan mee met een van de wandelingen.

  De energiewandelingen kunnen alleen plaatsvinden bij een temperatuur onder 5°C en droog weer.

  Wil je meedoen? Sluit dan aan op een van de volgende avonden. 

  Verzamelen op alle genoemde data om 20:00 uur

  • 4 Jan 2023 Taanschuur Polder, verzamelen bij de Hudson
  • 10 jan 2023 Vogelwijk, verzamelen bij Lijsterlaan 108
  • 16 jan 2023 Verto wijk, verzamelen voor Touwslagerij 18.
  • 24 Jan 2023 Sluispolder oost, verzamelen bij autobedrijf Dijkstein.
  • 1 Feb 2023 Sluispolder west, Verzamelen bij de brievenbus naast Sigarenmagazijn Hartenlust

  eventuele vragen zijn te mailen aan: energiecoachesmaassluis@gmail.com 

 • Wil jij ook weten op welke plekken er warmte uit je huis verdwijnt en wat je eraan kan doen? Doe dan mee aan een van de energiewandelingen in november.

  Elke week lopen twee energiecoaches met een infrarood camera door een wijk van Maassluis. Ze maken foto’s van diverse huizen, leggen uit waar er warmte lekt en geven tips wat je eraan kan doen.

  Wil je meedoen? Sluit dan aan op een van de volgende avonden:

  • Dinsdag 1 November. Vertowijk. Verzamelen voor Tuinslagerij 18 om 20:00
  • Woensdag 9 November. Centrum. Verzamelen bij de Hudson aan de Haven om 20:00.
  • Dinsdag 15 November. Sluispolder-Oost. Verzamelen bij de brievenbus naast Sigarenmagazijn Hartelust om 20:00.
  • Woensdag 23 November. Molenwijk. Verzamelen voor Kalandermolen 20 om 20:00. 

  Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met een van de energie coaches via energiecoachesmaassluis@gmail.com

 • Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’
  De Duurzame Maassluizers hopen uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  groen, mobiliteit, energie en afval. Hieronder een overzicht per thema:

  Algemeen: kwaliteitsimpuls en duurzaamheid

  In de inleiding van het coalitieakkoord komt aan de orde dat een kwaliteitsimpuls voor Maassluis van belang is. Duurzaamheid wordt genoemd als één van de dragers van de kwaliteitsimpuls.

  Dat is een goed algemeen uitgangspunt. Hiermee zouden ook niet expliciet genoemde te verbeteren zaken in Maassluis opgepakt kunnen worden. Want er is veel te doen. Er gebeurt ook al veel. Er zou naar ons idee beter naar bewoners gecommuniceerd moeten worden wat niet en wat wel gerealiseerd wordt. Immers niet alles kan tegelijk.

  Groen: adaptatie, biodiversiteit en kwaliteit

  In het akkoord lezen we dat klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat is goed nieuws want wie zien dat in Maassluis het groen door de vele bouwprojecten flink onder druk staat, terwijl groen juist van groot belang is voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt bovendien naar voren dat mensen prettiger wonen en gezonder zijn in een groene leefomgeving. Daarom is het positief dat we in het akkoord ook lezen dat in kwalitatiever groen wordt geinvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En dat men positief staat tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

  Iets waar de groene werkgroep de afgelopen periode tegenaan liep was gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. We lezen in het akkoord dat daar ook aandacht voor komt. Er staat dat men wil zorgen voor herkenbare aanspreekpunten, pro-actieve communicatie, investeren in uitvoeringskracht en dienstverlening en het betrekken van inwoners. Wij hopen van harte dat dit punt voortvarend wordt opgepakt want zoals de titel van het akkoord ook aangeeft kunnen we “Samen betrokken het verschil maken!”

  Mobiliteit: OV op peil, bewaakt stallen en doorgaande fietspaden

  In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden. Het autoverkeer wordt een goede ontsluiting van wijken, doorstroming en voldoende toekomstbestendige parkeergelegenheid beloofd, inclusief een evenwichtig aantal laadpalen. Er wordt expliciet genoemd dat bij nieuwbouw vooraf naar een goede infrastructuur worden gekeken.
  Meer concreet wordt het met het benoemen van een bewaakte fietsenstalling in het centrum en het upgraden (asfalteren?) van doorgaande fietspaden. De herinrichting van de Prinses Julianalaan en overleg over de doorstroming bij de Oude Veiling met gemeente Midden-Delfland worden specifiek genoemd in het akkoord. Ook zal doorgaand vrachtverkeer worden ontmoedigd en moet gekeken worden naar combineren van goederenstromen. Er wordt onderzocht of de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg een andere plek kan krijgen. Verder maakt de coalitie zich sterk voor nacht-metro’s en misschien zelfs de BOB-bus in het weekend.

  Het totale beeld dat zo ontstaat is een veilige en groene stad met voldoende openbaar vervoer, waar (elektrische) auto’s welkom zijn, maar waar fietsen en lopen wordt gestimuleerd.

  Energie: alternatieve energie, leningen en laadpalen

  We lezen dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.
  Meer concrete acties die worden genoemd: bij gemeentelijke gebouwen maakt men gebruik van kansen om te isoleren en duurzame energie op te weken d.m.v. zonnepanelen, het gebruik van duurzaamheidsleningen, zeker voor de mensen met een kleine beurs, wordt blijvend gestimuleerd, waarbij ook de positie van huurders wordt betrokken, er komt de komende jaren een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s: goed verspreid over de wijken.  

  T.a.v. de energietransitie in onze stad zien we een conflict in de gekozen oplossingen naar een aardgasvrije stad. Voor een groot deel van de stad is het optimaal praktisch en realistisch om individueel of in kleine samenwerkingsverbanden (bij hoogbouw of per straat) een warmtepomp te kiezen als verwarmingsbron. Hierdoor blijft er voor het alternatief, een warmtenet, te weinig klandizie over om een realistisch alternatief te kunnen zijn.

  Wat ons opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege stijgende energieprijzen. Vanuit de Duurzame Maassluizers is al een klein team opgeleid tot energiecoach en we merken dat er al meer vraag is dat we kunnen bieden. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de coördinatie oppakt. Het is een utopie om te veronderstellen dat mensen die energie armoede als probleem ervaren een lening gaan afsluiten, ook al heeft deze lening gunstige voorwaarden.

  T.a.v. de oplaadmogelijkheden voor e-auto’s merken we het volgende op: Aanbieders van openbare oplaadpunten hebben er belang bij dat elk oplaadpunt een aantal maal per dag wordt gebruikt. Dat geeft een gunstige exploitatie maar maakt het lastig voor bezitters van e-auto’s om hun wagen op te laden. Openbare oplaadpunten kunnen daarom geen sluitende systeem zijn voor het opladen van e-auto’s. De elektrificatie van het wagenpark gaat heel snel. Bezitters van e-auto’s moet de mogelijkheid worden geboden om, waar mogelijk, individueel(vanuit hun eigen woning) of in gezamenlijk verband (bijvoorbeeld als v.v.e.) eigen oplaadpunt(en) aan te leggen.

  Afval: omgekeerd inzamelen, aanpak zwerfafval mist

  In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het ”omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen. Op zich komt de aanpak van zwerfafval niet aan de orde.

  Wij zullen de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis zwerfvuilvrije stad”. Hierbij hoort ook een focus op de jeugd voor het omgaan met afval. Het is immers hun toekomst. Ervaring leert dat door de aandacht die in het onderwijs wordt gegeven aan omgaan met afval en duurzaamheid in het algemeen positieve resultaten heeft.

 • Meer bewoners  bij Duurzame Maassluizers betrekken is belangrijk.

  Het betekent dat we dan sterker staan op weg naar meer duurzaamheid in Maassluis.

  Om daarbij te helpen heeft de gemeente voor alle maatschappelijke initiatieven die meer mensen, meer vrijwilligers willen betrekken de DOE MEE MARKT in het leven geroepen. Deze is op 2 mei 2022 van 10-16 uur in de Koningshof.   Als Duurzame Maassluizers willen we er ook aanwezig zijn.

  Natuurlijk willen we ook graag de oproep voor de DOE MEE MARKT plaatsen.  

  Kom naar deze markt. Er zijn er velen die uw hulp als vrijwilliger kunnen gebruiken .

  Structureel en Incidenteel!

 • Warmtescan woning

  warmtescan voorgevel

  De gemeente Maassluis heeft eind vorig jaar bewoners in staat gesteld om een warmtebeeldopname van hun woning te laten maken. Op een koude avond maakte een medewerker van WoonWijzerWinkel diverse opnames van een woning met een infrarood camera. Vooraf werd gevraagd om in alle vertrekken de verwarming vol aan te zetten. De beelden werden enige tijd later beschikbaar gesteld aan de bewoners, die tijdens een online-overleg nadere toelichting en adviezen konden krijgen. Daarbij werden ook aanvullende tips gegevens die op grond van het bouwjaar van de woning van toepassing waren, zoals vloer/kruipruimte-isolatie en dak-isolatie.

  Op de warmebeeldfoto’s is in het midden een cirkel te zien. Daar is de temperatuur volgens het getal linksboven. De overige kleuren geven het bereik boven en onder dat punt aan (zie de kleurenbalk rechts). De vlekkerige kleuren op de zijgevelfoto maken duidelijk dat de spouwmuur-isolatie verzakt of verpulverd is. Herstel hiervan door een isolatiebedrijf kan veel energie besparen. Op de foto van de voorgevel is te zien dat er isolatie rondom het raam is verdwenen: hier lekt veel warmte weg. Ook is te zien dat het ‘gele’ raam in het portiek een origineel oud dubbelglasraam is met een lage isolatiewaarde. Het andere raam is oranje: deze ruit is later geplaatst en isoleert al beter (nog geen HR++ -dat kleurde blauw op een andere foto).

  Een volgende stap in dit proces is een vrijblijvende offerte van een isolatiebedrijf, dat via een kijkgaatje in de spouwmuur onderzoek doet. De overheid geeft dit jaar subsidie bij het uitvoeren van twee energiebesparende maatregelen. Dus zowel voor het milieu als voor de eigen portemonnee kan een warmtescan veel opleveren.

  warmtescan zijgevel
 • In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, hebben we de deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

  We delen graag met u de reacties. We vermelden ze hieronder, integraal, in volgorde van binnenkomst, zonder verder commentaar. We hebben de reacties gerubriceerd naar de onderwerpen van de gestelde vragen

  De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie.

  Het overzicht helpt u misschien om te bepalen wat u aanspreekt.

 • De gemeente zoekt mensen die als ‘energiecoach’ bewoners van Maassluis willen helpen bij het besparen van energie. Deze energiecoaches krijgen een gratis driedaagse training. Een aantal Duurzame Maassluizers gaat deze training volgen. En er is nog plek om mee te doen.

  In de training leer je bijvoorbeeld hoe medebewoners advies te geven over het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook kun je als energiecoach mensen informatie geven over het aardgasvrij maken van hun woning.

  Trainingsdagen

  De WoonWijzerWinkel, het onafhankelijk energieloket van de gemeente, verzorgt de training op dinsdag 22 februari, dinsdag 8 maart en dinsdag 22 maart. De opleiding is bij de WoonWijzerWinkel aan de Directiekade 2 in Rotterdam. De drie cursusdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur. Het is voor de energiecoaches van belang alle drie de cursusdagen bij te wonen. Interesse? Meld je aan via www.woonwijzerwinkel.nl/events/trainingen-energiecoach-maassluis. Een aantal Duurzame Maassluizers gaat deze training met plezier volgen. De training zit nog niet helemaal vol. Wees er snel bij want er is plaats voor maximaal 15 Maassluizers.

  Advies over verduurzamen

  In de opleiding tot energiecoach leer je hoe woningen verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast leer je andere bewoners hierover te adviseren. Samen met de andere energiecoaches vorm je na de opleiding een groep die andere Maassluizers gaat adviseren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met grote en kleine energiebesparende maatregelen. Als energiecoach kun je deze kennis naar eigen inzicht inzetten. Ook is het mogelijk dat de gemeente je vraagt om advies uit te brengen aan zowel bewoners als bedrijven in Maassluis.

  Wil je ook als energiecoach aan de slag? Meld je aan via www.woonwijzerwinkel.nl/events/trainingen-energiecoach-maassluis. Neem voor meer informatie contact op met de WoonWijzerWinkel: 010-747 0147.

 • Duurzame Maassluizers is een bewonersgroep die zich sterk maakt voor een duurzamere leefomgeving in Maassluis. Vanuit de gemeente loopt het programma ‘Wat je doet telt’. En vanuit een soort klankbordgroep die de gemeente voor dit onderwerp bij elkaar wist te krijgen, is de groep Duurzame Maassluizers ontstaan. Eind 2020 kwamen we in deze samenstelling voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Afgelopen jaar organiseerden we wat activiteiten, lieten we ons informeren door de verantwoordelijke ambtenaren en dachten we – wanneer het mogelijk was – mee.

  De totale groep bestaat uit ongeveer twintig personen. Al snel werd duidelijk dat duurzaamheid bekeken kon worden vanuit verschillende perspectieven. En dat deelnemers ook zelf om verschillende redenen aan deze bewonersgroep wilden deelnemen. We hebben toen besloten om ons te verdelen over vier interessegroepen, te weten: afval, groen, energie en mobiliteit.

  Bij de groep ‘Afval‘ gaat het om afval in de breedste zin van het woord. We buigen ons over de overlast van zwerfafval en hoe dat te voorkomen. Maar ook afvalscheiding en het reduceren van afval staan op de agenda van deze groep. In de zomer en het najaar van 2021 hebben twee acties onder de noemer ‘#TrashtagMaassluis’ plaatsgevonden. Deze groep heeft daar het initiatief toen toe genomen en in samenwerking met de gemeente en stichting Lawine werd dit met succes georganiseerd. Vervolgacties zitten nog in de koker.

  De groep ‘Energie‘ buigt zich over de opgave van de energietransitie. De gemeente heeft inmiddels een warmtetransitie-visie vastgesteld waarin beschreven staat hoe er in Maassluis omgegaan wordt met de opgave om uiteindelijke aardgasvrij te worden. De rol van deze groep zit in het ondersteunende karakter. Er zijn best al wat voorbeelden van plekken of huizen in Maassluis die al een behoorlijk eind op weg zijn met energieneutraal leven. Deze groep heeft bijvoorbeeld energie gestoken in het openstellen van Maassluise huizen tijdens de ‘Landelijke Duurzame Huizenroute’ die in het najaar georganiseerd wordt. Deelnemers aan deze groep delen graag hun ervaring en kennis met Maassluizers die duurzame stappen willen zetten op het gebied van energie. We hebben bijvoorbeeld ook een serie tips op deze website gezet over het verduurzamen van je huis.

  De groep ‘Mobiliteit‘ kijkt naar de vraag hoe je je zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen door de stad, of in de regio. Dan heb je het niet alleen over onderwerpen als infrastructuur voor elektrisch rijden en ov, maar deze groep wil ook veel aandacht vragen voor mobiliteit per fiets. We hebben bij de gemeente knelpunten aangewezen waar het volgens ons voor de fiets niet zo logisch ‘loopt’. Veel trajecten van herinrichting hebben echter een vrij lange doorlooptijd en daarom is het nog moeilijk om daar al resultaten van te zien.

  De groep ‘Groen‘ bekijkt duurzaamheid door de lens van de natuur. Een duurzame leefomgeving is voor ons synoniem aan een groene leefomgeving. Dat helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, kan CO2 voor de lange termijn vastleggen en is goed voor het mentale welzijn van inwoners. Groen in de stad is belangrijk omdat bekend is dat mensen meer willen bijdragen aan duurzaamheid als ze zich verbonden voelen met de natuur. Vanuit deze groep hebben we aan het eind van de zomer het bescheiden natuurfestival ‘Proef de Natuur’ georganiseerd. Dat was een fietstocht tussen vier groene plekken in Maassluis. Op iedere plek was er iets te proeven uit de natuur. Verder denkt deze groep mee over de aanplant van nieuwe bomen. En er zijn voorzichtige plannen om de biodiversiteit in Maassluis beter in kaart te brengen.

  We hopen dat we zo een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe Duurzame Maassluizers georganiseerd zijn. Mocht je ook willen bijdragen, dan kun je ook deelnemer worden. Dat is zeer welkom. Het zou mooi zijn als we een groeiende beweging in Maassluis kunnen worden. Help je mee? Je kunt ons mailen op duurzamemaassluizers@gmail.com voor meer informatie of aanmelden.