Tips voor een energievriendelijk huis #4

Het hoeft geen toelichting, de CO2 en stikstof problematiek zal u niet ontgaan zijn. Het is makkelijk om naar anderen te wijzen, bedrijven zijn vaak grote vervuilers. Maar ook als inwoners kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen. Daar is het ondertussen wel eens de hoogste tijd voor. En zo moeilijk is het niet. In een serie berichtjes willen we hier wat tips meegeven. Vandaag de vierde tip. (Hier tip 1hier tip 2 en hier tip 3).

Je eigen energie opwekken met zonnepanelen

Dit is het leuke onderdeel! Zonnepanelen zijn wonderen van techniek. Je houdt zo’n plaat in het licht en er komt stroom uit! Zonder dat er gelijktijdig CO2 uitkomt! Echt een revolutie in stroomopwekking. En het kan gewoon op je eigen huis! Gaat dat echt niet dan kan je altijd nog een aandeel in een zonnepark kopen.

Je kan een paar uitgangspunten kiezen. Veelal wordt gekozen om net zoveel panelen op het dak te leggen dat het eigen of het gezins-energiegebruik van een jaar wordt opgewekt. Vanuit milieu oogpunt is dat CO2 neutraal. Financieel wordt de terugverdientijd op zeven jaar gesteld. De panelen hebben een garantie van 25 jaar. Dus zeker winstgevend.

Soms ook wordt uit esthetische overwegingen een bepaalde opstelling gekozen zodat het er vanaf de grond leuk uitziet. Soms staat er een schoorsteen ofzo in de weg. Er zijn best wel wat details.

Als u twijfelt, neem contact op met één van ons.

WoonWijzerWinkel

U kunt voor onafhankelijk advies ook terecht bij de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. Op 7 en 21 december staan zij met hun WoonWijzerWagen op de weekmarkt bij de Koningshoek. Zie daarvoor ook dit bericht.