Met de gemeente aan de wandel in het groen

Op woensdag 19 oktober konden Maassluizers meewandelen langs en door het groen met Wethouders Denise Mulder (o.a. Duurzaamheid en Milieu) en Sjef Evers (o.a. Sport, Recreatie en Openbare ruimte). Verschillende medewerkers van de gemeente gaven onderweg uitleg over diverse projecten die we tegenkwamen.

De tocht startte bij het Douanehuisje en voerde op- en onderaan de dijk langs woonwijk Het Balkon. Na Natuurspeeltuin Avonturis, wandelde het gezelschap naar de tuin bij het gemeentehuis en daarna via de Componistenbuurt en Het Balkon weer terug naar het startpunt. Daar was de koffie-foodtruck inmiddels opgewarmd zodat iedereen nog kon genieten van de vooraf beloofde kop koffie, espresso of latte.

De wandelaars bij het start- en eindpunt van de wandeling

Het zonnige weer werkte mee, de opkomst was behoorlijk groot. Namens de Duurzame Maassluizers waren Leny, Henk, Ate en Suzanne van de partij.

Wat vonden de Duurzame Maassluizers van dit initiatief van de gemeente?
Hieronder de bevindingen van Leny en Ate:

Wat mij is opgevallen is dat de gemeente echt hun best doet om verbetering aan te brengen maar ook dat er naar mijn idee over heel veel zaken onvoldoende is nagedacht en dat er gekozen is voor de voordeligste maatregelen. Voorbeeld zijn de vele tegels bij de  fietsenstalling station Maassluis West. Er zijn daar fietsrekken weggehaald met bestemming station Steendijkpolder. Het resultaat is heel veel tegels waar ook groen kan zijn. Bij navraag waarom hiervoor gekozen is, kwam de reactie: “ehm geen idee eigenlijk?” als antwoord. 

Waar ikzelf niet bij heb stilgestaan is dat Hoogheemraadschap Delfland nog de verantwoording heeft voor de dijken en dus ook voor diverse taluds die totaal niet verzorgd zijn of verzorgd worden.

Ik heb de wandeling als nuttig ervaren en bij navraag; de medewerkers van de gemeente vonden dat ook. (Leny)

Onderweg fladderden verschillende vlinders langs:
de gele luzernevlinder, het koolwitje en (op de foto) de kleine vos.

Het doel van deze wandeling was om met elkaar (wethouders en medewerkers van de gemeente met bewoners) van gedachten te wisselen over het hoe en waarom van de aanpak van groen in Maassluis. En meer interactie te creëren. En ja, het was heel mooi weer, en dan heb als bewoner eigenlijk geen enkel excuus om er niet bij te zijn. De opkomst van bewoners was dan ook goed. Los van de goede sfeer wisten met name Mark van der Leeuw-Damee en Marco Weber van de gemeente enthousiast op diverse plaatsen langs de route te presenteren wat en waarom er daar tot stand is gebracht of verder nog wordt aangepakt qua groenvoorziening.

Wat aansprak is dat in de aanpak van groen in Maassluis een functie heeft in de breedte; van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een mooi voorbeeld was te zien bij een project langs de boulevard. De realisatie van meer groen gaat daar hand in hand met verzamelen van tijdelijk overtollig hemelwater om dat binnen Maassluis te bewaren voor gebruik bij langdurige droogte. Ook wordt er zo een bijdrage geleverd aan meer biodiversiteit.

Een dichtgegroeide wateropvang is weer open gemaakt om hemelwater op te vangen
dat gebruikt kan worden in droge periodes

Een heel ander opmerkelijk punt in de route was de Stadhuistuin. Deze groene tuin straalt een serene rust uit. Bij de korte stop in de tuin werd werd ook een pleidooi gedaan voor meer betrokkenheid van bewoners voor vergroening via bijvoorbeeld de “Wijkdeals”. Zo kunnen bewoners samen met buren aan vergroening doen in hun eigen omgeving en naar eigen inzicht. 

Voor herhaling vatbaar, deze groenwandeling.  (Ate)

Serene rust in de tuin bij het Stadhuis