Maassluis kan fietsvriendelijker, een voorbeeld

Ons gezin woont al meer dan veertig jaar in Maassluis. En toen we hier kwamen wonen waren er veel minder auto’s maar toch was er toen al kritiek op de afhandeling van het verkeer. Ondanks de inspanningen van de gemeente is het nog steeds op sommige plaatsen niet veilig.

Maasluis is gegroeid tot wat het nu is in een periode dat het gebruik van de auto gold als een teken van welvaart en luxe. Ondertussen zien we ook de nadelen van al het auto verkeer en zijn er steeds meer mensen die zich graag duurzaam en sportief willen verplaatsen, willen fietsen, lopen en wandelen. Zeker op korte stukken binnen de stad. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijft desondanks onze stad achter, we vervoeren ons minder duurzaam dan zou kunnen, het lukt maar niet om daar wat vooruitgang bij te realiseren, het is gewoon niet veilig genoeg.

Onze stad kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Voor de auto’s valt dat nog wel mee. Maassluis is ontworpen om met de auto doorheen te rijden, boodschappen te doen en de kinderen mee naar school te brengen. Voor voetgangers wordt in het algemeen nog wel een trottoir en wat zebrapaden aangelegd. Fietsers komen er bekaaid af. Ja, er zijn fietspaden maar die worden slecht onderhouden, ze zijn te smal en het is er behoorlijk druk. Het is zo onveilig op de fietspaden dat je als ouder eigenlijk niet verantwoord je kinderen op de fiets naar school kunt brengen, laat staan dat je ze s’ochtends op de fiets zelf naar school laat gaan.

Als voorbeeld kiezen we een veel bekritiseerde route.

Het gaat over de “doorgaande” route door het centrum van onze stad. Wagenstraat, Marelstraat, Lange Boonestraat en de P.C. Hooftlaan. Én over de snelheid die de auto’s er mogen rijden.

Voor de woon – en winkelgebieden in het centrum geldt al een “30 km/u zone”. Maar daartussendoor loopt een 50km/u route.

Op de Wagenstraat mag je 50 km/u maar bij de Marelstraat geldt plotseling 30 km/u en op de Lange Boonestraat vanaf restaurant De Beren en op de PC Hooftlaan mag je ineens weer 50 km/u.

Dat verwacht je niet in de woonwijk en een drukke winkelstraat.

Bekend is dat er mensen zijn die deze route gebruiken om naar de A20 te gaan. Veel doorgaand verkeer dus.

Maar het is nog gekker. Navraag bij de gemeente levert de volgende informatie: De Lange Boonestraat is ingericht als een 40 km/u weg waar, volgens de gemeente, over het hele stuk 50 km/u gereden mag worden. Maar waarom staan die borden met 30 km/u er dan?

En dan nog het laden en lossen van de vrachtwagens en busjes. Natuurlijk moeten de winkeliers bevoorraad worden. Maar nu worden de vrachtwagens standaard op het fietspad en het trottoir geparkeerd. Als fietser en voetganger moet je maar zien hoe je je redt, tussen de langsrazende auto’s op een drukke 50 km/u weg!

Regelmatig staan er vrachtauto’s op het fietspad
Winkelend publiek gaat ervan uit dat ze op een 30km-weg oversteken, wat verwacht mag worden van deze straat.

Dan nog even de PC Hooftlaan. Oversteken als voetganger kan nog wel, er zijn enkele zebrapaden. Maar als fietser is het echt link. Als je bijvoorbeeld met de fiets vanaf de Noordvliet bij het Leger des Heils de PC Hooftlaan wil oversteken dan zie je de auto’s nauwelijks aankomen. Aan de ene kant is er de bocht bij Zweko en aan de andere kan de brug. En de auto’s hebben daar een behoorlijke snelheid.

Dagelijks moeten meerdere keren per dag horden leerlingen van het Revius heen en weer tussen de vestigingen Reviusplein en Sparrendal.  Ze gebruiken, eigenlijk zeer begrijpelijk, het smalle fietspad aan één kant in beide richtingen (anders moeten ze tweemaal de PC Hooftstraat oversteken voor 100 m). Vooral voor Zweko – Leger des Heils is dat problematisch voor fietsers en voetgangers.

Een oplossing zal altijd inhouden dat er minder, of liever nog geen, auto’s op deze route rijden. En als besloten wordt dat ze er wel mogen rijden dan moet de snelheid terug naar de fiets snelheid. Een tussenoplossing is om van de Lange Boonestraat een éénrichtingweg te maken, en dat het hele traject 30 km/u weg wordt. En omdat de straat bij hevige regenval ook nog snel blank staat, moet er ook ruimte voor groen komen zodat het water weg kan.

Als Duurzame Maassluizers gaan we iets verder. We vinden dat de straat gereserveerd moet worden voor voetgangers en fietsers, uiteraard met ruimte voor bevoorrading van de winkels. Én dat de Wagenstraat en de PC Hooftlaan een 30 km/u weg wordt.

Dan zou de Lange Boonestraat in plaats van een ongure en gevaarlijke straat veranderen in een veilige en leuke winkelstraat. Fietsen en wandelen wordt veiliger en het centrum wordt weer wat aantrekkelijker.

Het aardige is dat dat vrij goedkoop kan. Het kan al bereikt worden met het verplaatsen van wat verkeersborden. En als er op termijn wat geld beschikbaar komt dan kan de bestrating aangepast worden.

Met dank aan het scherpe opmerkingsvermogen van Ate Tuitman,

Met dank aan Raoul Kleijwegt van GroenLinks,

Mede namens de Duurzame Maassluizers – Mobiliteit,

Henk van Woerden.

Dit artikel verscheen eerder op Maassluis.nu