Mobiliteit: duurzame oplossingen voor verplaatsingen in Maassluis

De werkgroep mobiliteit richt zich op duurzame oplossingen voor de verplaatsingen binnen de gemeente Maassluis.

Begin 2021 heeft de gemeente Maassluis een mobiliteitsvisie 2020-2040 opgesteld, waarin het STOP-principe wordt nagestreefd. De aandacht gaat in aflopende volgorde naar: Stappen (voetgangers) – Trappen (fietsers) – Openbaar vervoer – Personenauto’s. Voor iedere groep komen er plannen om op duurzame en veilige wijze de verplaatsingen binnen de gemeente te verbeteren. Halverwege 2021 scoort Maassluis slecht op de score voor duurzaam vervoer: 3,3 terwijl het landelijk gemiddelde 4,0 is.

De werkgroep volgt plannen van de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd feedback daarop. Ook gaat de werkgroep waar nodig op eigen initiatief in overleg met de gemeente om knelpunten in de mobiliteit te bespreken.

Om het vervuilende autogebruik binnen Maassluis te beperken en vooral fietsverkeer te stimuleren wil de werkgroep dat voetgangers en fietsers zoveel mogelijk gescheiden veilige routes krijgen om alle voorzieningen en woonwijken te kunnen bereiken. Die routes moeten breed genoeg zijn en niet gehinderd worden (zie afbeelding Lange Boonestraat).

(Vracht-)autoverkeer moet vooral via hoofdroutes in en uit de gemeente geleid worden.

Het openbaar vervoer (bus en metro) moet makkelijk en veilig te bereiken zijn.

Elektrisch rijden (fiets, scooter en auto) verdient aandacht in de vorm van bijvoorbeeld voldoende laadpunten en veilige stalling.

Lange Boonestraat – verkeershinder fietsers
Industrieweg/Mozartlaan – onoverzichtelijke kruising