Over ons

Medio 2020 heeft de gemeente Maassluis een uitgebreide enquête over duurzaamheid gedaan. Op de vraag of bewoners zich ook actief willen inzetten op dit onderwerp hebben een behoorlijk aantal bewoners gereageerd. Eind 2020 is een bewonersgroep van start gegaan. En ja, ook met de beperkingen die de corona tijd met zich meebrengt is het gelukt een start als bewonersgroep te maken.

De groep bestaat uit bewoners vanuit alle delen van Maassluis, met veel verschillende achtergronden en diverse leeftijden. Ook met veel verschillende interesses en ervaringen als het gaat om duurzaamheid.

De bewonersgroep heeft een goed contact met de gemeente en is naast sparringpartner ook op eigen titel actief, dus los van gemeente.

Duurzaamheid is een breed begrip. Er passen veel onderwerpen in, die naar blijkt toch weer veel samenhang hebben. Een samenhang die te maken heeft met het zetten van stappen naar een duurzame toekomst.

Voor de lange termijn moet er veel gebeuren, maar ook voor de korte termijn en in het hier en nu kan veel worden aangepakt en veranderd. Want zonder die kleine stappen nu blijft het lastig een duurzame toekomst te bereiken.

Met het uitgangspunt om het liefst zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag te gaan heeft de groep zich met subgroepen geconcentreerd op vier thema’s; Groen, Energietransitie, Mobiliteit en Afval. Binnen die thema’s ontwikkelen we nu activiteiten zowel los van de gemeente als in samenspraak met de gemeente. We zijn ook een klankbord voor gemeente en bestuur en hebben een signaalfunctie. 

We hebben als naam gekozen DUURZAME MAASSLUIZERS. We willen met onze activiteiten zoveel mogelijk bewoners (jong en volwassen) bereiken en betrekken. Want “WAT JE DOET TELT!

We hopen dat onze initiatieven meer bewoners stimuleren. Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar duurzamemaassluizers@gmail.com.